O przemówieniu Papieża Franciszka, procesach małżeńskich i (niepotrzebnej) wrzawie.

Bartłomiej Barańczuk        24 stycznia 2015        Komentarze (0)

Wrzawa w internecie!

Od wczoraj w internecie, aż huczy na temat przemówienia Papieża Franciszka, które wygłosił podczas spotkania z sędziami Trybunału Roty Rzymskiej z okazji inauguracji nowego roku sądowego. Setki ludzi żywiołowo zaczęło komentować wypowiedź Papieża, doszukując się w niej niesamowitej rewolucji!

Niestety… ja w wypowiedzi Papieża żadnej rewolucji nie widzę. Co takiego powiedział Papież? Co miało być tym nowym tchnieniem w sądownictwie kościelnym? Ano jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi pieniądze! 🙂

Zwłaszcza dwa zwroty Papieża (i to najczęściej wyrwane z kontekstu) zostały rozebrane przez media i czytelników na czynniki pierwsze. Pierwszy stanowi, niejako marzenie Papieża, aby wszystkie procesy dotyczące spraw małżeńskich były darmowe. Natomiast drugi dotyczy nas – adwokatów kościelnych. Papież powiedział, że w każdym sądzie powinni być adwokaci, którzy nie pobieraliby opłat, co zapewniłoby wszystkim wiernym „realny dostęp do wymiaru sprawiedliwości Kościoła”, a nadto wyraził swoją radość, że obecnie w Trybunale Roty Rzymskiej w „w znacznej liczbie adwokaci już świadczą bezpłatne usługi osobą borykającym się z problemami finansowymi”. (tutaj polskie doniesienia medialne)

Chcę Ci powiedzieć, że marzenia i oczekiwania Papieża w przeważającej mierze już są wypełniane! Zastanawiasz się jak to możliwe? Już wyjaśniam 🙂

Wyobraź sobie, że przepisy prawa kanonicznego już dają osobom, które z uwagi na ich sytuację materialną nie są w stanie pokryć wydatków sądowych, możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite zwolnienie z kosztów sądowych. Muszą oczywiście swoją trudną sytuację materialną wykazać przed sądem. Jednak prawo możliwość taką przewiduje. Ba! Przepisy te nie są martwe, a powszechnie stosowane. Mało tego, istnieje domniemanie prawne, że jeżeli dana osoba uzyskała zwolnienie z kosztów sądowych przed sądem I instancji, to zwolnienie obejmuje także kolejną instancję sądową.

A kim jest ten „darmowy adwokat”, o którym wspomniał Papież? Widzisz w prawie kanonicznym dzieli się adwokatów na tzw. stały i prywatnych (różnice i specyfikę tego podziału opiszę szerzej w innym wpisie). Papież Franciszek w tym konkretnym przemówieniu mówił o adwokatach stałych, zatrudnianych i opłacanych przez trybunał, którzy udzielają pomocy zainteresowanej stronie, nie pobierając już od niej honorarium. Nie we wszystkich trybunałach kościelnych tacy adwokaci zostali powołani, bo jest to możliwość, a nie obowiązek. Często ich brak uzupełniany jest poprzez działanie adwokatów prywatnych – tj. takich jak ja.

Również prywatni adwokaci kościelni często udzielają bezpłatnej pomocy zarówno przed, jak i w trakcie trwania procesu. Mianowicie, jeśli sędzia przewodniczący dojdzie do wniosku, że bezpłatna pomoc powinna zostać stronie udzielona, to za pośrednictwem Wikariusza sądowego wyznaczany jest adwokat do bezpłatnego prowadzenia danej sprawy – jeden z wpisanych na listę przy danym sądzie lub zatrudniony w tymże sądzie do tej funkcji.

Zatem, czy przesłanie Papieża jest czymś nowym? Zdecydowanie nie.

Czy to przesłanie jest ważne? Zdecydowanie tak.

Czy proces zgodnie z wyrażonym marzeniem Papieża powinien być prowadzony bez pobierania jakichkolwiek opłat sądowych dla wszystkich wiernych? Nie wiem.

Wiem natomiast, że sąd za coś musi wysłać korespondencje związaną z daną sprawą do stron, adwokatów czy obrońców węzła małżeńskiego. Musi zapłacić rachunki za prąd, ogrzewanie czy wodę. Na końcu wypadałoby chociaż trochę zapłacić notariuszowi, obrońcy węzła i sędziom, którzy wbrew powszechnemu wyobrażeniu nie zarabiają na tym wszystkim milionów…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 784 188e-mail: biuro@kancelaria-baranczuk.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego Bartłomiej Barańczuk Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego Bartłomiej Barańczuk z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kancelaria-baranczuk.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: