O stwierdzeniu nieważności małżeństwa na łamach Kuriera Lubleskiego

Bartłomiej Barańczuk        20 maja 2016        Komentarze (0)

Witaj w ten piękny, słoneczny dzień – przynajmniej tak to wygląda dzisiaj w Lublinie 🙂

Zachęcam Cię dzisiaj do zerknięcia w piątkowe wydanie Kuriera Lubelskiego. Znajduje się w nim artykuł na temat nieważności małżeństwa, do którego udzieliłem krótkiego komentarza. Niestety treść mojej wypowiedzi została trochę zniekształcona i wypadałoby ją rozszerzyć, ale ostatecznie i tak nie jest źle :).

A może ktoś już czytał?!

Kurier Lub.

Dobrego weekendu! 🙂

Wszystkiego najlepszego z okazji święta prawników! :)

Bartłomiej Barańczuk        19 maja 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj dzień wyjątkowy, święto prawników, serdeczne życzenia dla wszystkich Koleżanek i Kolegów!

Dodatkowo, z tej okazji, mała ciekawostka: Czy wiesz że…?#3 

Czy wiesz że...?#3.001

Jak napisać skargę powodową o nieważność małżeństwa w trybie zwykłym?

Bartłomiej Barańczuk        19 maja 2016        Komentarze (0)

Dobrze napisana skarga powodowa jest niczym innym jak trzonem dla rozpoczynającego się postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa. To właśnie z jej treści, w pierwszej kolejności, sąd dowiaduje się o okolicznościach sprawy, które mogą stanowić podstawę do końcowego orzeczenia nieważności zawartego małżeństwa.

 1. Co obowiązkowo musi się zawrzeć w Twojej skardze powodowej:
 • określenie sądu, do którego skarga jest składana (tj. sąd biskupi lub metropolitalny);
 • określenie przedmiotu sporu, czyli: wskazanie małżeństwa, o które chodzi; sformułowanie prośby o nieważność małżeństwa; wskazanie podstawy skargi, tj.  tytułu lub tytułów prawnych nieważności, przez które małżeństwo jest zaskarżane;
 • wskazanie faktów i dowodów, na których opiera się roszczenie – nie można tutaj zapominać, że istota sprawy opiera się na okresie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie małżeństwa. Nie wystarczy tutaj opisanie przyczyn rozpadu zaskarżonego małżeństwa;
 • można przedstawić również inne wnioski – np. o zwolnienie od kosztów sądowych tak w części, jak w całości lub o rozłożenie opłaty na raty.

2. Dodatkowo nie zapomnij:

 • że skarga musi zostać podpisana – przez Ciebie lub Twojego pełnomocnika (choć zakładam, że pełnomocnik o tym drobnym szczególe nie zapomni 😉 );pismo
 • iż należy wskazać datę i miejscowość pisma;
 • wskazać swojego adresu zamieszkania lub do korespondencji – podobnie w przypadku pełnomocnika;
 • wskazać stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania drugiej strony – uwaga niektóre sądy wymagają wykazania na podstawie dołączonych dokumentów, że adres jest aktualny;
 • wymienić załączników, które dołączasz do skargi.

3. Ponadto pamiętaj, aby:

 • dołączyć do skargi powodowej dokumenty wymagane przez Sąd;
 • dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane przez Ciebie w treści pisma;
 • wskazać dane świadków, którzy będą zeznawali w Twojej sprawie;
 • złożyć skargę powodową w dwóch egzemplarzach.

Poprawne sporządzenie skargi powodowej – podobnie jak odpowiedzi na tę skargę, którą doręczy Ci sąd – jest bardzo ważne. W pierwszej kolejności dlatego, aby sąd ją formalnie przyjął. Jeżeli będzie posiadał braki formalne –  proces nie ruszy z miejsca. Po drugie dlatego, aby już na tym początkowym etapie dokładnie wyłożyć sądowi okoliczności, które następnie będą przedmiotem dowodzenia. Pamiętaj jednak, żeby dokonać odpowiedniej selekcji informacji. Wybieraj najistotniejsze okoliczności, które mają znaczenie dla tego postępowania – np. pisząc o pieczeniu ciasta, nie zaczynaj od tego, że rolnik posiał pszenicę :). To, że jakaś sytuacja miała dużą wagę w postępowaniu rozwodowym przed Sądem Okręgowym nie oznacza, że przyda się w Sądzie Metropolitalnym.

Dlatego nigdy nie bagatelizuj tej czynności i jeżeli masz jakieś wątpliwości zgłoś się do osoby biegłej w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Bartłomiej Barańczuk        25 marca 2016        Komentarze (0)

Już trwają Święta Wielkanocne, rozpoczęliśmy je wczoraj obrzędami Wielkiego Czwartku. Dlatego też proszę przyjmijcie ode mnie najszczersze życzenia:

FOT. PIOTR MECIK / SE / EAST NEWS DATA: 20.03.2010 LIPSK TEMAT: PISANKARKA KRYSTYNA CIESLUK Z LIPSKA PISANKA PISANKI WIELKANOC SWIETA WIELKANOCNE PISANIE MALOWANIE PISANKA LIPSKA LIPSK

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa Zmartwychwstałego! Wszystkim moim czytelnikom życzę, aby ten świąteczny czas przyniósł radość, pokój, wzajemną życzliwość oraz nadzieję na lepsze jutro.

Pozdrawiam i do rychłego zobaczenia już po Świętach! 🙂

Czy wiesz że…? #2

Bartłomiej Barańczuk        23 stycznia 2016        Komentarze (0)

Witam Cię serdecznie w to piękne sobotnie popołudnie!

Czy wiesz że… 🙂

#2 Czy wiesz że...?